Adresse

Skibhusvej 52B, 5000 Odense

Mail

mail@vaccinationer.dk

Telefon

66 14 90 00

Forebyg blodoverførte sygdomme

Blodoverførte sygdomme smitter ikke kun ved blodtransfusioner, men også ved tatovering, seksuel kontakt, piercing, tandlægebesøg, gennem smårifter og frisør (stikuheld med saks) osv.
Jo længere tid man opholder sig i områder med øget forekomst af disse sygdomme, jo større er risikoen for smitte.

HIV/AIDS
Personer, som skal arbejde med HIV/AIDS patienter, skal være opmærsom på muligheden for at få medicin mod HIV-virus, hvis man skulle være uheldig at stikke sig på f.eks. en forurenet kanyle.

Hepatitis
Hepatits B er en af de hepatitisformer, som kan smitte via blod og blodprodukter. Andre hepatitisformer smitter via fødemidler.
Man kan lade sig vaccinere mod hepatitis B, hvis man rejser i længere tid (over ca. en måned) eller hvis man tilhører en risikogruppe.