Adresse

Skibhusvej 52B, 5000 Odense

Mail

mail@vaccinationer.dk

Telefon

66 14 90 00

Forsikring

Det blå rejsesygesikringskort
(Bestilles ved henvendelse til Borgerservice)
Ved ferierejse i EU-lande (under 1 måned), er man ved akut opstået sygdom dækket via sit blå rejsesygesikringskort.
Rejser man over 1 måned ELLER udenfor EU ELLER er rejsen af forretningsmæssig karaktér (herunder også studierejser), er man ikke berettiget til refusion af lægehjælp.
1. Januar 2008 træder nye regler i kraft, så man ikke længere er berettiget til refusion af udgifter i forbindelse med hjemtransport under sygdom. Ligeledes er det nu stort set kun EU-lande man er dækket i – og ikke som tidligere i hele Europa. Tegn derfor en privat rejseforsikring, så rejsen ikke ruinerer dig!

Kronisk sygdom
Hvis man lider af en kronisk sygdom, som på nogen måde kan blive behandlingskrævende under rejsen, bør man undersøge, om man er dækket via sit blå sygesikringsbevis eller evt. kan få et forhåndstilsagn fra forsikringsselskabet. Dette kan ske ved henvendelse til SOS international, som administrerer den offentlige sygesikring (tlf. 38 48 89 64).

Graviditet
Gravide i svangerskabebet 9. måned, er ikke dækket af sit gule sygesikringsbevis, ved sygdom eller fødsel. Ligeledes bør man være opmærksom på at mange flyselskaber ikke vil medtage passagerer i de sidste 8 uger af graviditeten.